Rreth Nesh

Shoqeria VARAKU-E Sh.p.k me Administrator Z.Shpetim Varaku, e ka zanafillen qe ne vitin 1994, kur  kryesisht merrej me prodhim betoni si edhe punime te ndryshme ne objekte civile. Me kalimin e viteve shoqeria ka rritur fushen e saj te aktivitetit me zbatimin e projekteve te ndryshme kryesisht me ujesjellesa e kanalizime,rruge te ndryshme si edhe nje sere projektesh te tjera me shtrirje ne te gjithe Shqiperine.  Qellimi i shoqerise sone ka qene dhe mbetet : permbushja e kerkesave te cilesise dhe per kete, kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise.

Certifikata

Certifikate ISO 39001:2012 - Sistemi i menaxhimit te sigurise se trafikut rrugor

Certifikate PAS 99:2012 - Sistemi i menaxhimit te integruar

Certifikate ISO 50001:2011 - Certifikimi i sistemit per menaxhimin e energjise

Certifikate ISO/IEC 27001:2013 - Certifikimi i sistemit per menaxhimin e sigurise dhe informacionit

Certifikate ISO 9001:2015 - Ndërtim dhe rikonstruksion te infrastrukturës rrugore, ndërtesave civile dhe industriale, ujësjellësave dhe kanalizimeve. Prodhim dhe shitje te asfaltit dhe betonit.

Certifikate ISO 14001:2015 - Ndërtim dhe rikonstruksion te infrastrukturës rrugore, ndërtesave civile dhe industriale, ujësjellësave dhe kanalizimeve. Prodhim dhe shitje te asfaltit dhe betonit.

Certifikate OHSAS 18001:2007 - Ndërtim dhe rikonstruksion te infrastrukturës rrugore, ndërtesave civile dhe industriale, ujësjellësave dhe kanalizimeve. Prodhim dhe shitje te asfaltit dhe betonit. ujësjellësave dhe kanalizimeve. Prodhim dhe shitje te asfaltit dhe