Frezim dhe furnizim vendosje tapeti ne resortin San Pietro, Gjiri i Lalezit


Vlera Projektit: 11.883.641 leke


Data Perfundimit: 02.06.2022


Investitori: Edil-Al-It Sh.p.k