Ndertim i Hyrjes Porta Nr.4 dhe rruges deri te terminali i trageteve


Vlera Projektit: 190.007.454 leke (me TVSH)


Data Perfundimit: 02 gusht 2013


Investitori: Autoriteti Portual Durres