Ndertim shkolle e re ne fshatin Kamenice,Bashkia Korce


Vlera Projektit: 29.842.091 leke (me TVSH)


Data Perfundimit: 11 shtator 2017


Investitori: Bashkia Korce