Ndertimi i infrastruktures publike ne zonen e Zall Herrit.


Vlera Projektit: 64.000.000 leke


Data Perfundimit: 6.07.2022


Investitori: Bashkia Tirane