Punime asfalti ne objektin ne sheshin e kapanonit McFood, ne Kavaje


Vlera Projektit: 12.000.000 leke


Data Perfundimit: 10.09.2022


Investitori: Mc Food