Punime per riparimin te rrugeve lidhese 2016, Tirana International Airport


Vlera Projektit: 24.842.528 leke (me TVSH)


Data Perfundimit: 25 shtator 2016


Investitori: Tirana International Airport