Rikonstruksioni i rruges Gryke-Manati-Kolsh & ndertimi i rruges se Varrezave


Vlera Projektit: 36.282.780 leke(me TVSH)


Data Perfundimit: 14 dhjetor 2015


Investitori: Fondi Shqipetar i Zhvillimit