Rikonstruksion Rruget e Kenetes (Bisht-Kamez)


Vlera Projektit: 33.745.313 leke (me TVSH)


Data Perfundimit: 24 tetor 2013


Investitori: Keshilli i Qarkut Durres