Sistemim asfaltim me asfalt te modifikuar me polimer ne sheshin e shoqerise "L-Shahini" Sh.p.k
Investitori: L-Shahini Sh.p.k