Ndertim rruga "Drini", Lagja 1, Bathore


Vlera Projektit: 96.939.210 lekeInvestitori: Bashkia Kamez